Home ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ETAIΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Υποστήριξη με συνέπεια
 

Είμαστε κοντά σας είκοσι ολοκληρα χρόνια με συνέπεια, γνώση, υπευθυνότητα & κατανόηση για τις ανάγκες της  επιχείρησης και συνεχίζουμε... 

 
Διαβάστε περισσότερα...
 
     
Τελευταία Νέα
 

07 Μαρτίου, 2021

Η Altec παρουσίασε τις νέες γενιές προγραμμάτων Κεφάλαιο 5 ΕRP & Atlantis ERP.

Περισσότερα... 

 

01 Ιανουαρίου, 2019

Διαβάστε τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία-χρήστη λογισμικού

Περισσότερα...

 
 
Οροι χρήσης
 

1. Γενικοί Οροι

Ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του προσφέρονται για εξυπηρέτησή σας. Η DataSoft καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες στον διαδικτυακό τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς. H DataSoft ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, ελλείψεις ή παραλήψεις των στοιχείων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο. Οτιδήποτε παρέχεται σε εσάς ως χρήστη / επισκέπτη μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται  στη διακριτική ευχέρειά σας ως χρήστη / επισκέπτη να αξιολογήσετε ό,τι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Ρητώς δεσμεύεστε ως επισκέπτης/ χρήστης με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί χωρίς επιφυλάξεις τους όρους οι οποίοι διέπουν τη χρήση του  παρόντος site . Επιπλέον δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε προς τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά ως προς τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου, που υπάρχει εδώ απαγορεύεται ρητώς η χρήση του  παρόντος site.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία - Σήματα Κατατεθέντα

Το παρόν σήμα DataSoft που απεικονίζεται στις σελίδες του παρόντος site είναι κατοχυρωμένο σε όλους τους αρμόδιους φορείς και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους όπως και το υπόλοιπο περιεχόμενο (κείμενα, λογότυπα, φωτογραφίες κλπ). Τυχόν σήματα τρίτων εταιριών που υπάρχουν στο site προστατεύονται από τις αντίστοιχες δικαιούχες εταιρίες τους. Απαγορεύεται αντιγραφή του site και των περιεχομένων του για οιονδήποτε λόγο.

3. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Η χρήση του  παρόντος site προϋποθέτει ότι ως ενδιαφερόμενος διαβάσατε προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή ΑΠΟΔΟΧΗ (REGISTER) στις διαδικασίες του site επιβεβαιώνει ότι ως ενδιαφερόμενος χρήστης αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάστε ότι δεν θα παραβιάσετε τις αρχές και τις διαδικασίες του  παρόντος site. 
Η πρόσβαση στο  παρόν site είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες και η χρήση ορισμένων υπηρεσιών έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες χρηστών (πελάτες, συνεργάτες κλπ). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνει μόνο με την δήλωση των στοιχείων του χρήστη / επισκέπτη ή/και με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης χορηγείται από τη DataSoft και είναι μοναδικός για το  συγκεκριμένο χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά η γνωστοποίηση του κωδικού από το χρήστη σε άλλα πρόσωπα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. To  παρόν site προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων . Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.
Το  παρόν site δε φέρει ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων. Απαγορεύεται στους χρήστες η χρησιμοποίηση του  παρόντος site για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται  στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming. Απαγορεύεται στους χρήστες η χρησιμοποίηση πληροφοριών που βρίσκονται στο  παρόν site για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση. H χρήση του  παρόντος site δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης του ιστοχώρου.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του  παρόντος site γίνεται με ευθύνη σας ως χρήστη, αποδεχόμενος ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη φέρει για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε εσάς σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο  παρόν site ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Ως χρήστης καλείστε πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε  προς αποφυγή λαθών.

5. Δεσμοί συνδέσεις  - Cookies

Το  παρόν site περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του  παρόντος site και συνεπώς το  παρόν site δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους.  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση των χρηστών. Η επικοινωνία  μέσω συνδέσμου με δικτυακούς τόπους τρίτων προαπαιτεί την συμφωνία του χρήστη με τους όρους που διέπουν τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών. Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του  παρόντος site και αφορούν άλλες εταιρίες. Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ως επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώριση σας, τότε δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

6 . Αποζημίωση

Ως χρήστης ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Δικαιούχου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας, ως χρήστη, οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον Δικαιούχο, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του  παρόντος site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το  παρόντος site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν ως επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
Η πρόσβαση στο  παρόν site είναι ελεύθερη για τις περισσότερες ιστοσελίδες πληροφοριακού περιεχομένου και δεν απαιτείται η καταγραφή προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες προκειμένου να γίνει λήψη εξειδικευμένων πληροφοριών ή υπηρεσιών απαιτείται η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή/και κωδικών πρόσβασης. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια ως επισκέπτη η χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Για τυχόν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του  παρόντος site από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα .
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών). Τo  παρόν site μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

  H DataSoft, η οποία είναι Δικαιούχος του  παρόντος site , επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού τόπου ή να αποσύρει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

 
     
Copyright ©  1992-2022 DataSoft-A.D.Tsamos. Designed byWeb Page Templates. Οροι χρήσης .